Klientoplysninger

Borghus Advokater driver advokatvirksomhed fra adressen, Herningvej 43, 1. th, 8600 Silkeborg.

Borghus Advokater kan kontaktes på telefonnummer 42687760 og på e-mail adressen info@borghusadvokater.dk

Borghus Advokaters cvr. nr. er 42964689. Borghus Advokater er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokaterne hos Borghus Advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Borghus Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

Borghus Advokater har samleklientbankkonti i Arbejdernes Landsbank i Silkeborg. Medmindre andet aftales eller oplyses, bliver betroede midler indsat i dette pengeinstitut.

Ifølge Lov om garantifond for indskydere og investorer har du som klient sikkerhed for indskud op til 100.000  €. Det betyder at du – hvis banken bliver nødlidende – vil kunne miste indskudsbeløb ud over 100.000 €.

Hvis du / din virksomhed både har penge på egne konti og på Borghus Advokaters klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

I forbindelse med bolighandler dækker garantien dog op til 10 mio. €.

Generelt om prisfastsættelse kan vi oplyse, at vederlaget i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

  • Sagens værdi eller betydning for klienten,
  • Arbejdets omfang og vanskelighed,
  • Sagens udfald,
  • Anvendt tid, om arbejdet ydes uden for normal arbejdstid, eller om sagen har været en hastesag,
  • Det med sagen forbundne ansvar og
  • Sociale hensyn.

Ved modtagelsen af enhver sag undersøger advokaterne hos Borghus advokater, om klienten har mulighed for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.